Historie

De stichting is opgericht in 1974.

Het eerste stamkapitaal is gedoneerd door de oprichters.

Het doel conform de statuten en de feitelijke werkzaamheid was en is: het zijn van rechtspersoon van algemeen nut. Door inkomsten te verkrijgen, geen kosten te hebben of te maken, en haar netto inkomsten jaarlijks in de vorm van giften uit te keren ten algemenen nutte conform haar doelstelling.

Huidige situatie

De stichting is ingaande 2014 herbevestigd als zijnde gerangschikt als ANBI onder nummer 8161.24.401.

Haar secretariaat is ten adresse Goudwespmeent 82 te 12 18 GS HILVERSUM.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 41125103.

De website van de stichting is geregistreerd.