Donaties

Daarom aan U gaarne de vraag:  Wilt u de stichting steunen?

Waarom de Willy Blokland stichting steunen?

U draagt de doelen van de stichting een warm hart toe

U wilt weten dat uw gift goed terecht komt

U wilt een gift doen die valt onder de giftenaftrek voor de inkomstenbelasting.

U wilt kiezen of uw gift direct besteedbaar is, of wordt toegevoegd aan het vermogen van de stichting waardoor in lengte van dagen het rendement besteedbaar is

U wilt zelf bepalen wanneer u een gift doet en hoeveel dit is

U wilt een anonieme gift doen aan een andere ANBI instelling

Hoe kunt u steunen?

Eenmalige giften of periodieke giften

Anonieme giften of giften op naam

Een deel van een nalatenschap

Het IBAN bankrekeningnummer van de stichting is:

Willy Blokland Stichting NL 30 ABNA 0554 4066 24

Uw invloed op uw gift

Per gift kunt u vooraf aangeven of u wenst dat deze als direct besteedbaar moet worden aangemerkt, of dat u het vermogen van de stichting wilt versterken en daarmee door de rente-opbrengsten wilt bijdragen aan de ruimte voor het jaarlijks doen van giften.

Anonieme giften worden aan het vermogen van de stichting toegevoegd.

Wettelijke kaders

De Nederlandse wet stelt eisen op het gebied van ongebruikelijke transacties. Wij verzoeken u dan ook de gift(en) per banktransactie over te maken. Indien u een andere ANBI instelling anoniem een gift wenst te sturen via onze stichting, zorgt u dan voor goedkeuring van het bestuur vooraf.