Home

 

 

Welkom bij

de Willy Blokland Stichting.

De stichting is vanaf haar oprichting in 1974, door de Belastingdienst erkend en gerangschikt als rechtspersoon uitsluitend werkzaam in het algemeen belang. Thans wordt dat bestendigd door de rangschikking als ANBI, als Algemeen Nut Beogende Instelling.

Voor een ieder geeft dat de zekerheid dat de stichting conform haar doel en werkzaamheid een erkende ANBI is.

Voor onze donateurs is er bovendien de zekerheid dat hun gift aan de stichting fiscaal aftrekbaar is als gift bij de giftenaftrek voor de inkomstenbelasting.

ANBI

De stichting is gerangschikt als ANBI, opnieuw bevestigd in het jaar 2014 onder nummer 8161.24.401.

Kamer van Koophandel

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 41125103.

Naam

De stichting eert haar op 16 september 2013 overleden mede-oprichtster mevr. W.J. Blokland-Grooters, die ook het stamkapitaal van de stichting heeft gefourneerd, door haar naam te gaan dragen en onder haar naam werkzaam te zijn en te blijven ten algemenen nutte.